EVA BAERT
 
Eva_Baert_portret.jpg
 

Ik ben Eva. 

Psycholoog van opleiding en beroep, en bovenal ook mens.
Een beknopte omschrijving waarvan de grootste waarde ervan zich voor mij niet voor, maar net na de komma bevindt. Want in alles wat ik doe neem ik mijn 'mens-zijn' mee. En dus, vanzelfsprekend ook in mijn therapeutisch werk. 

Mijn eigen persoonlijke en professionele weg leidde me de voorbije jaren steeds meer in een richting waarin thema's als groei en bewustwording centraal gingen staan. Ik wilde, maar kon ook geen leven meer leiden dat voor het grootste deel bepaald werd door angsten en remmingen. Ik verlangde en groeide steeds meer in leven in (zelf)vertrouwen. Waarin ik met het grootste respect naar mezelf leerde luisteren en waarden als echtheid, zelfwaarde en zingeving voorop ging stellen. Aangezien ik deze waarden werkelijk voor-leef, kan ik een geloofwaardige en stevige gids zijn voor wie hier ook naar verlangt.

Vragen als ‘wie ben ik?’ (identiteit), ‘wie pretendeer ik te zijn of moet ik zijn’ (over maskers die we dragen en rollen die we neerzetten) en ‘mag ik zijn’ (bestaansrecht) zijn belangrijk in mijn leven en werk. Ze sturen me als het ware om dezelfde vragen aan anderen te stellen en hen hierin te gidsen.


Ervaringen van cliënten. 

“Eva heeft mij begeleid in mijn zoektocht naar het beter kennen van mijn eigen persoon, waar ik voor sta, wat mijn valkuilen zijn en hoe ermee om te gaan.

Het valt mij op dat ze oprecht is, je op je gemak laat voelen, niet louter vanuit theorie werkt, maar ook vanuit eigen ervaringen. Met haar ben ik zelf tot inzichten gekomen en heb ik echte groeistappen gezet. Dankjewel Eva!” (Lieven) 

“Toen ik bij Eva op de zetel terecht kwam besefte ik plots waar ik zoveel nood aan had, namelijk een plek waar ik in alle veiligheid en oprechtheid mijn angsten kon blootgeven zonder het gevoel te krijgen beoordeeld te worden.

Er viel een enorme last van mijn schouders. Eva heeft mij de richting gegeven die ik net op dat moment in mijn leven nodig had. De vrijheid die zij uitstraalt heeft mij gemotiveerd om de touwtjes terug in handen te willen nemen.  Dank je Eva voor de verrijkende perceptie die je met mij hebt gedeeld.” (Shari)

“Ik besef dat je me reeds sterk op weg hielp in het zoeken van verbondenheid, in het maken van mijn eigen keuzes, in het dankbaar zijn om wat op mijn weg komt en in het opsnorren van wat mij gelukkig maakt. Altijd onderweg. Bedankt voor overal waar je me al heenbracht als mens." (Marijke)

Professionele achtergrond

De voorbije 10 jaar deed ik uitgebreid ervaring op in het therapeutisch werken met jongeren en jongvolwassenen in een voornamelijk residentiële setting. Ik vatte een postgraduaat aan, waarin een integratie van het cliëntgerichte en het cognitief-gedragstherapeutische kader gehanteerd werd. Het bood me een stevige basis. Mijn uitgesproken interesse voor identiteitsmoeilijkheden en existentiële vragen, zaken die zich ook in de praktijk steeds meer toonden bracht me de voorbije jaren bij centra en opleidingen die voornamelijk ervarings-en lichaamsgericht te werk gaan. Een kader waar ik als mens en therapeut nog meer aansluiting bij vind en me steeds meer in verdiep. Het lichaam betrekken, zowel in het leren begrijpen wat moeilijk loopt als in het leren uiten ervan is volgens mij essentieel in het kunnen opheffen van fysieke en/of emotionele blokkades. Zelf werk ik in eerste instantie via gesprek, maar ik maak gebruik van het lichaam als ingangspoort. 


 

 

vindeentherapeut.be