Leven in
(jezelf)
vertrouwen

EEN INDIVIDUEEL 3-MAANDEN TRAJECT

 
 
Herken je jezelf hierin?


 • Je voelt je vaak onzeker over wie je bent of wat je doet.

 • Je bent bang dat de ander je zal veroordelen of afwijzen.

 • Je piekert vaak, maakt je zorgen over jouw verleden en de toekomst.

 • Je vergelijkt jezelf vaak met anderen, en vind jezelf ‘niet goed genoeg’.

 • Je past je vaak aan, aan wat de ander denkt of van je zou kunnen denken.

 • Je voelt je vermoeid en leeg, of net heel erg gespannen en zenuwachtig.

 • Je voelt je vaak schuldig tegenover een ander, soms zelfs zonder te begrijpen waarom.

 • Je voelt je vaak moedeloos. Je kan moeilijk geloven dat het ooit anders kan gaan in jouw leven.

 • Je voelt je regelmatig overspoeld door emoties als verdriet, angst of kwaadheid. Of je voelt je eerder ‘verdoofd’.  Wat is er aan de hand?

Je zo voelen kan heel erg lastig zijn. En vaak is het al een hele tijd zo, soms zelfs vele jaren. Misschien kan je je zelfs niet herinneren dat het ooit anders was. En is het moeilijk voor je om te geloven dat het ooit anders kan zijn.

Vaak begrijpen mensen ook niet helemaal waarom ze zich zo voelen. Omschrijven ze dit als ‘abnormaal’, of denken zelfs dat ze gek worden. Wel, er is niets abnormaal of geks aan. Integendeel, er is een heel heldere verklaring voor wat je voelt. En waarom je dit al zo lang mee draagt.

Ik neem je even mee om het beter te begrijpen. Zo kan je bij jezelf ook nagaan of je je hierin herkent.

Wil je liever onmiddellijk weten hoe het traject eruit ziet en wat het jou zou kunnen bieden?wanneer je vast zit in een vicieuze cirkel


De lijdensdruk die je ervaart is groot, omdat jouw ‘ik’ pijn lijdt. Wanneer er iets is wat onze ‘ik’ blokkeert om te groeien zoals we werkelijk willen groeien, ontstaan er (fysieke en emotionele) klachten. Vaak eerst vaag, daarna steeds duidelijker. Je zou kunnen zeggen dat deze klachten of pijn ons als het ware wakker schudden. Alsof ze ons de boodschap willen sturen dat iets niet ok is, dat iets anders moet.


Wat er vaak gebeurt is dat we teveel buiten onszelf leven, ver van onze eigen ‘ik’ of kern vandaan. We zijn de voeling met onszelf en ons eigen lichaam kwijt geraakt, vaak al op jonge leeftijd. Omwille van verschillende redenen was het toen ‘beter’ onszelf aan te passen aan wat verwacht werd, door onze ouders/leerkrachten, de heersende normen in de maatschappij, zelfs door meer indirecte invloeden van vorige generaties,…

Dit is een proces dat onbewust gebeurde. Je zou dus kunnen zeggen dat we als jonge kind of puber geen keuze hadden hierin. Wat wel zo is, is dat we gaandeweg vast zijn komen zitten in een vicieuze cirkel die ons steeds meer ging belemmeren. Doordat we onszelf uiteindelijk ook in ons volwassen leven steeds blijven aanpassen aan iets of iemand buiten onszelf (omdat dit nu eenmaal is wat we kennen of ‘goed doen’), of daar iets zoeken wat we binnenin missen geraken we steeds meer verwijderd van wat goed of juist is voor ons.

We voelen onszelf niet meer, figuurlijk maar soms ook heel letterlijk.


Dit verwijderd zijn van onszelf heeft een grote impact op:

 • onze levensenergie (we voelen ons uitgeput en vermoeid, weten niet hoe we kunnen opladen)

 • onze relaties (relaties blijven aan de oppervlakte of staan net onder grote spanning)

 • onze lichamelijke gezondheid (we ondervinden klachten die geen duidelijk fysieke oorzaak hebben)

 • ons gevoel van zingeving (we ervaren onszelf en ons leven als weinig betekenisvol, voelen ons neerslachtig of down)

 • de manier waarop we onze emoties voelen en beleven (we leven afgevlakt of reageren onze emoties net af op onze omgeving)

Wanneer we ons al jaren zo voelen geraken we steeds meer het vertrouwen in onszelf en ons eigen systeem en lichaam kwijt. In wezen is er niets tragischer dan dat, want het is de motor van alles in en rond ons.

Bewustwording van deze vicieuze cirkel waar we inzitten is dé eerste belangrijke stap naar verandering. En die bewustwording gebeurt bijna altijd eerst door confrontatie met wat niét meer werkt. We krijgen klachten, botsen steeds op dezelfde moeilijkheden of ‘plots’ worden we getroffen door een crisis (ziekte, een relatiebreuk, verlies van werk, overlijden van een dierbare,…).

We kunnen niet meer op dezelfde manier verder, die zo lang voor ons scheen te werken.

Er is voor de mens geen groter gevaar dan veroordeling van zichzelf, want dat ontneemt je de wezenlijke kracht waardoor de dingen in je leven kunnen gebeuren
— 'Dansend tussen vreugde en verdriet' (Patel & Goswami)


Het vertrouwen in onszelf leren herstellen, kan dat?


Ik geloof dat iedere mens die kracht in zich heeft, om het ‘vertrouwen in zichzelf’ te leren herstellen. Want net dat is ooit beschadigd, een basisvertrouwen in onszelf maar ook een vertrouwen in de ander en de wereld waarin we leven. Velen onder ons leven afgesloten, van ons hart, van onze intuïtie en van de stevigheid die we in wezen bezitten.

Ook jij kan opnieuw het vertrouwen in jezelf herstellen. Hoe zwaar je het momenteel ook hebt, hoe donker het in het verleden ook al is geweest. Hoeveel je vroeger ook écht gemist hebt, of nog steeds. Hoeveel je ook is aangedaan, of je jezelf hebt aangedaan. Het kan anders, dat kan ik je nu al vertellen.Klachten en moeilijkheden leren zien als groeikansen


Wanneer we klachten of pijn steeds opnieuw proberen negeren, rationaliseren of welke strategie die we ook gebruiken lijkt het vaak het tegenovergestelde effect te hebben. Alle zaken waar we liever niet naar willen of durven kijken, zullen op één of andere manier onze aandacht blijven vragen. ‘Ik bots altijd maar op hetzelfde, er verandert nooit iets….’. Wel, iets moet allereerst veranderen in de manier waarop we naar onze klachten kijken.

Stel je even voor.

Wat als we zouden kunnen leren van onze ‘pijn’ en bereid zouden zijn écht te gaan luisteren en kijken naar onszelf.

 
 

Wat vertelt mijn verdriet mij precies? Wat heb ik te leren van het schuldgevoel dat ik telkens opnieuw ervaar? Waar komt die boosheid telkens vandaan en wat heb ik ermee te doen?

Wanneer je blokkades en klachten kan leren zien als kansen om te groeien en anders in het leven te leren staan, wordt het een heel hoopvol verhaal. Je leert dat je wel degelijk impact hebt op jouw eigen leven (hoe je je voelt, wat je denkt en wat je doet) en keuzes kan maken die goed of juist voor je zijn.

Dit is alleszins de ervaring die ik heb, na jaren het gevoel te hebben gehad dat ik ‘hard werkte aan mezelf’ zonder enige vooruitgang… Ik bleef me zo vaak neerslachtig voelen, botste telkens op dezelfde problemen in relaties, voelde weinig levensvreugde en net des te meer frustratie en verdriet. Eens ik leerde wat me écht te doen stond (na dezelfde ‘lessen’ telkens opnieuw voorgeschoteld te krijgen), veranderde mijn gevoel van moedeloosheid in één van zinvolheid en daadkracht. Pas toen was er ruimte om iets te veranderen, op de manier die goed was voor mij. Die ervaring wil ik delen, met mensen die het anders willen in hun leven maar niet meer zien hoe precies.

Ben je benieuwd wat dit pad ook voor jou kan betekenen? Lees verder over het 3-maanden traject ‘Leven in (jezelf) vertrouwen’, dat ik speciaal ontwierp voor mensen als jij.


 
 

‘LEVEN IN
(JEZELF)
VERTROUWEN’

- Een individueel 3-maanden traject -


wat is ‘Leven in (jezelf) vertrouwen’?

‘Leven in (jezelf) vertrouwen’ is een zinspeling die meer onthult naarmate je jouw ogen de tijd gunt.

Misschien ontdek je eerst ‘leven in vertrouwen’, of valt jouw oog op ‘leven in jezelf’. Misschien maak je er ‘jezelf vertrouwen’ van, of boetseer je er ‘leven in je zelfvertrouwen’ mee. Wat je er ook in ziet, het is allemaal deel van hetzelfde waardevolle proces.


Met ‘leven in (jezelf) vertrouwen’ verwijs ik zelf naar vertrouwen op een dieper niveau. Het is niet enkel een leren aanpassen of uitbreiden van gedrag of manier van denken, maar een leren vertrouwen dat wat ik ook voel binnenin mezelf er simpelweg mag zijn. Leren vertrouwen dat er betekenis schuilt in wat ik binnen en rond mezelf ervaar. Leren leven in overeenstemming met die betekenis en wat ik écht nodig heb.

Het is een oefenen in durven ‘loslaten’ (van controle, van het alsmaar willen weten, van het strijden tegen of vluchten van, van jouw ingehouden adem,…), en jezelf overgeven aan het leven.
Wat kan het 3-maanden traject voor jou betekenen?


Herken je veel van wat ik schrijf? Voel je iets in je binnenste borrelen? Een sprankeltje hoop of verlangen dat ook jij anders in jouw leven zou kunnen gaan staan, waardoor je je lichter en tegelijkertijd ook steviger zou kunnen gaan voelen?


Dan zou het 3-maanden traject wel eens iets voor jou kunnen zijn.


Gedurende een periode van 3 maanden begeleid ik jou om, met behulp van individuele sessies en concreet oefen-en inspiratiemateriaal:


 • met meer geloof en (zelf)vertrouwen in jouw leven te staan, en beslissingen te leren nemen die juist voor je zijn

 • hardnekkige patronen binnen jezelf te leren herkennen én doorbreken (negatief denken, jezelf wegcijferen, schuldig voelen en telkens opnieuw ‘moeten’ herstellen,…)

 • beter voor jezelf en jouw lichaam/energie zorg te leren dragen, en je zo bewust te worden van wat je dient en wat niet meer (je krijgt zicht op jouw ‘energielekken en energiebronnen’)

 • rust te leren vinden binnenin jezelf, wat er ook gebeurt rondom jou

 • met meer vertrouwen in contact met anderen te staan, waardoor jouw relaties echter en dus ook hechter zullen aanvoelen
Wat houdt het traject precies in?

Het 3-maanden traject ‘Leven in (jezelf) vertrouwen’ is een individueel therapeutisch traject.

Gedurende een periode van 3 maanden zal je, met behulp van individuele sessies en eigen oefenmateriaal voor thuis intensief aan de slag gaan. Het traject bestaat dus uit 2 onderdelen:


 • 6 Individuele sessies


  Het traject bevat 6 sessies, waarin we elkaar om de 14 dagen in de praktijk zullen ontmoeten. Een sessie duurt 60 minuten. In deze sessies staat jouw persoonlijke verhaal centraal. Samen proberen we helder te krijgen wat jou blokkeert, waarom dit zo gekomen is en wat er nodig is voor jou om verder te kunnen groeien.

  Ik geloof dat dit een proces is waar in wezen geen ‘tijdsdruk’ op mag staan. Dat je de tijd en ruimte mag krijgen om op verkenning te gaan binnen jezelf. Om jezelf opnieuw te leren kennen. Iedereen heeft hierin verschillende noden.

  Waarom dan slechts 6 sessies? Mijn ervaring leert dat het vastleggen van een traject-’einde’ een duidelijk perspectief en dus ook een betere, heldere focus kan betekenen. En net deze focus blijkt ontzettend belangrijk te zijn in het verwezenlijken van diepgaande verandering. ‘De komende 3 maanden zet ik me volledig in om een positieve relatie met mezelf te bekomen’, bijvoorbeeld….

  Indien na het traject nog één of meerdere sessies nodig of gewenst zijn, dan kan dit. We evalueren dit samen. • Oefen-en inspiratiemateriaal


  Dit bevat 6 opbouwende modules waarin je oefen-en inspiratiemateriaal mee krijgt, in de vorm van video en audiomateriaal. Hier kan je thuis mee aan de slag, op jouw eigen tempo (je hebt het materiaal zelf in handen, waardoor je ook na het traject er zolang als je wil nog mee kan werken).


  Deze oefeningen en technieken werken op jouw lichamelijke, emotionele, mentale en energetische niveau.


  Dit wil zeggen dat je:


  • oefent in constructievere manieren van denken (je zal leren dat ook wat en hoe je denkt je letterlijk ziek kan maken, maar ook hoe je effectief jouw denkkaders kan veranderen - jawel, dat kàn!)


  • anders leert omgaan met jouw emoties (je leert je bewust worden van de golven in jouw emoties en hoe je dit kan leren ‘verdragen’ en accepteren. Je reageert niet meer ‘reactief’ en stressvol op alles binnen en rond jezelf, maar leert ruimte en keuzemogelijkheden toevoegen in jouw leven. Acceptatie en bewustwording van wat er nu is zijn basisvoorwaarden binnen elk proces van verandering).


  • op een gezondere en voedende manier in relatie met anderen kan staan (je leert hoe je intimiteit en verbondenheid kan aangaan zonder jezelf te verliezen, hoe je jezelf kan uitdrukken en begrenzen waar nodig)


  • beter zorg leert dragen voor jouw fysieke lichaam en gezondheid


  • een betere energie-huishouding hanteert


  • helderheid krijgt in de voor jou belangrijkste waarden en hoe je hiernaar kan leven (je leert hoe je het leven kan leiden waar je naar verlangt, en stappen te nemen die jou hiertoe brengen)


  Deze oefeningen helpen jou nieuwe bewegingen te maken, letterlijk en figuurlijk. Buiten jouw ‘comfortzone’, daar ligt - raar maar waar - de ruimte voor iets nieuws, voor die gewenste verandering. Meer van het oude zou enkel herhaling zijn van wat je kent.

  De oefeningen zijn makkelijk toe te voegen aan jouw dagelijks leven. Ze vragen voornamelijk de bereidheid om ze voor jezelf te doen.


 • Contact via email


  Tijdens het traject is er mogelijkheid om tussendoor via email vragen te stellen.Voor wie is dit traject?Dit traject is speciaal ontworpen voor mensen die:

 • al langer het gevoel hebben vast te zitten in hun leven

 • verlangen naar verandering binnen zichzelf en hoe ze in het leven staan

 • de bereidheid voelen om hier zelf actief stappen in te zetten, en hun eigen groei of veranderingsproces in te handen nemen

 • geloven of begrijpen dat de intentie waarmee zij aan dit traject beginnen van ontzettend groot belang is

 • de komende maanden voldoende tijd kunnen en willen vrijmaken om zo goed als dagelijks met het traject bezig te zijn (dit kan trouwens absoluut in combinatie met fulltime werken of een gezinsleven, het gaat vooral over jouw bereidheid en focus hierin)


Praktische info


Dit traject omvat:

 • één gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek (via telefoon of skype)

 • 6 sessies van 60’, gemiddeld om de 14 dagen. Deze sessies gaan door in mijn praktijk in Ledeberg

 • 6 modules met oefeningen en inspiratie die je telkens om de 14 dagen via email ontvangt

 • ondersteuning op maat gedurende 3 maanden en mogelijkheid tot contact via email

 • een afrondend gesprek waarin we nagaan wat het traject jou geboden heeft, hoe je nu verder kan en wat er eventueel nog nodig is (via telefoon of skype)


Investering voor het hele traject: 679€*

*Gespreid betalen is mogelijk

*Dit traject komt ook in aanmerking voor terugbetaling, wanneer jouw mutualiteit tussenkomt in de begeleiding van een psycholoog. Ga dit zeker even na.


Voel je een duidelijke ‘ja’, en wil je graag snel starten? Dat kan!

Spreekt het traject je aan, maar vraag je je af of het momenteel wel iets voor jou is?

Twijfel je nog en heb je vragen of bezorgdheden?

Neem contact met me op en plan een gratis kennismakingsgesprek.
EB_logo_tekening_1B.jpg